i*Look Grafik, grafik.Lmn.sk, © 2000~ Peter Rybín, abc.Lmn.sk, grafik.Lmn.sk
Primárnym zámerom webovej stránky je návštevníkovi predložiť informácie o službách alebo tovare, prípadne iných komoditách, nezriedka však aj o rôznych aktivitách alebo zábave, ktoré chceme návštevníkovi našej stránky ponúknuť, alebo ho na ne upozorniť a vzbudiť u neho o ne záujem.
informovať
ale Ako? aby to bolo efektívne?
Čo je to ale „efektívne“ ? Efektívne = „stručne a jasne“ , aby sme návštevníka stránky (ktorý je mimochodom potenciálny zákazník) neodplašili zbytočne siahodlhými, nezrozumiteľnými či nudnými alebo čudnými (príliš odbornými) opismi. Výstižné texty „k veci“ by však navyše mali byť predložené aj graficky atraktívne, aby mal návštevník z návštevy stránky aj „zážitok“. Stručné a jasné texty , atraktívne grafické stvárnenie a jednoduchá štruktúra , ako aj celkový „zážitok“ z návštevy stránky , by sa totiž mali postarať o to, aby si ju návštevník ľahko zapamätal (a v blízkej budúcnosti sa na ňu - podľa určitých psychologických mechanizmov - možno aj znovu vrátil).
Tvorba webov a grafiky
Look znamená: vzhľad výzor imidž dizajn ale aj „hľadať“
Postarám sa o váš príjemný vzhľad príťažlivý výzor moderný imidž či progresívny a dynamický dizajn.
Samozrejme, že nie o váš osobný. O to sa s najväčšou pravdepodob- nosťou postará váš kaderník, či vi- zážistka, poprípade krajčír alebo plastický chirurg. Ja mám na mysli vzhľad, výzor, imidž a dizajn vášho
podniku firmy školy živnosti... ...vašej web-stránky.
Tvorba webových stránok (web building & design) HTML / DHTML statické / dynamické s animáciami i bez sofistikovaná grafika CSS / JavaScript / PHP
Tvorba počítačovej grafiky Creative PC / IT / Web Graphics Design Webová grafika Počítačová grafika DTP (za všetko napr. Logá)
Ceny sa odvíjajú od náročnosti stavby stránky a sumy sa pohybujú v naozaj širokej škále, takže udávam iba približné, orientačné cifry, ktoré však v takom širokom rozmedzí, že je vlastne takmer zbytočné ich sem vôbec uvádzať:
Hlavná stránka: 30 - 500 Eur Každá ďalšia podstránka: 30 - 500 Eur Celý web: 100 - 9999 Eur
…a každému hneď musí byť jasné, že cena za web je vecou dohody.
mobil: 0908 - 029 - 336 e-mail: abc@Lmn.sk web: abc.Lmn.sk grafik.Lmn.sk
i*Look Grafik Peťo Rybín
Služby
Ceny
Kontakt
kontakt kontakt ceny ceny služby služby kontakt kontakt ceny ceny služby služby úvod úvod kontakt kontakt ceny ceny služby služby úvod úvod kontakt kontakt ceny ceny služby služby úvod úvod
zámer
Primárny